Coaching en Counseling

Het verschil tussen coaching en counseling ligt in de oorzaak van het ontstaan van de problematiek.

Bij counselling is er sprake van problemen met (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren. Als het probleem bekend is, wordt in gezamenlijk overleg het doel bepaald en de stappen die genomen moeten worden om het doel te bereiken. 

Bij coaching gaat het meer om praktische zaken, zoals studie, werk, carrière, management, geld, reorganisatie en projecten. Coaching helpt nieuwe vaardigheden te leren, veranderingen door te voeren en doelen te bereiken. Dit alles met het doel om een gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.

Voor wie

Als je het gevoel hebt dat je:

  • bent vastgelopen in je werk of privé;
  • meer uit het leven wilt halen, ondanks je omstandigheden en eventuele beperkingen;
  • meer plezier en zelfvertrouwen wilt hebben;
  • relatie beter kan;
  • je verlies een plek wil geven;
  • de dingen anders wilt doen;
  • tegen je grenzen aanloopt.

Kortom, je wilt de regie hebben over je eigen leven. Je wilt je thuis, in je gezin en op het werk goed voelen. Je wilt je rollen als (ex-)partner, vader/moeder, zus/broer, kind, collega, werknemer of leidinggevende naar tevredenheid vervullen.

Mijn werkwijze

Het uitgangspunt van de manier waarop ik coach en counsel is, dat ik mijn werkwijze aanpas aan de persoon. De één counsel ik (problematiek ligt op het persoonlijke en emotionele vlak), de ander coach ik (problematiek ligt op werkgerelateerd gebied) en bij een derde combineer ik het één met het ander, als persoonlijke en emotionele problemen gevolgen hebben op het uitvoeren van het werk. Ik werk dus niet volgens een vaststaand stramien. Om te onderzoeken of ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden (er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen), vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats (veelal telefonisch). Na de daaropvolgende gesprekken waarin we helder krijgen wat jouw vraag- en/of probleemstelling is, bepalen we samen hoe jij, op basis van jouw vaardigheden, jouw kracht, jouw situatie en jouw wensen, stap voor stap gaat toewerken naar jouw doel. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard van de problematiek en varieert van 5 tot 15. Alles wat wij bespreken blijft tussen ons; ik werk volgens de Ethische Code/Beroepscode voor Counsellors en Coaches van ACC.

Tijd

1 à 1¼ uur

Kosten

€ 69,50

Specialisaties

Ik ben gespecialiseerd in problematiek/vraagstelling gerelateerd aan het onderwijs (bijv. werkdruk), kinderen, burn-out, relatieproblemen, rouwverwerking / omgaan met verlies, re-integratie, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, omgaan met (lichamelijke) beperking en pijn, heldervoelend- en helderziendheid (ook voor kinderen) en carrièrevraagstukken.