Kindercoaching

Kinderen kunnen, net als volwassenen, uit balans raken. Oorzaken kunnen zijn verhuizing, echtscheiding, verlies van een dierbare, problemen op school of hooggevoeligheid. Ze keren in zichzelf of gaan juist druk gedrag vertonen. Als ouder voel je aan dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit en je weet niet meer zo goed wat te doen. Vanuit mijn pedagogische achtergrond en ervaring op scholen, begeleid ik als kindercoach ouder(s) en kind, zodat het kind weer vol vertrouwen verder kan. Bij kindercoaching kan het ook gaan om het stimuleren van het zelf zetten van een volgende stap als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of ondersteuning bij opvoed- en gedragsproblematiek.

Voor wie

Kinderen (en ouders) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat ze weer meer zelfvertrouwen en plezier in het leven kunnen ervaren.

Werkwijze

Het kind is altijd het uitgangspunt; ik pas mijn werkwijze aan de interesses en mogelijkheden van het kind aan; we praten, tekenen, kleuren, spelen of doen een spelletje. Voor het eerste consult vindt er een uitgebreid telefonisch gesprek plaats met één van de ouders/verzorgers. Oudere kinderen (vanaf 14 jaar) vertellen zelf wat ze als probleem ervaren. Voor en na ieder consult is er standaard telefonisch contact; vooraf om te horen hoe het nu gaat en achteraf om mijn bevindingen te delen en om ouders tips en handvatten voor thuis te geven. Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen, met of zonder ouder, voor een consult komen. Als het kind jonger dan 6 jaar is, komt het kind niet mee en voer ik het gesprek alleen met de ouder(s), zodat de ouders zelf met de aangereikte tools thuis aan de slag kunnen gaan.

Tijd  

1 uur plus telefonisch contact voor en na het consult.

Kosten 

€ 75,00

Kindercoaching, kindercoach, Rozemarijn