ROZEMARIJN COACHING

EN MEER

Nieuws

Verschenen artikelen:

- Hulp bij echtscheiding met kinderen

- Vrij van stress

- Hulp bij relatieproblemen

- Kindercoach in Lansingerland

- Hulp bij verlies en rouw

- Loopbaancoaching

- Coaching bij Rozemarijn

- In balans met mindfulness

Hulp bij echtscheiding met kinderen
ZORG & WELZIJN  |  14 december 2015   |  
1 / 1

BERGSCHENHOEK - Iedereen zal het ermee eens zijn dat elk ouderpaar, zodra het mis dreigt te gaan, het huwelijk of de relatie in stand moet proberen te houden en er het beste van moet maken. Dit is helaas niet altijd mogelijk met als gevolg dat ouders besluiten uit elkaar te gaan. Dat dit gevolgen heeft voor het hele gezin is duidelijk; hoe dit in goede banen te leiden vaak niet. 

Emoties en praktische zaken kosten veel tijd en energie van de ouders en om daarbij het welzijn van de kinderen in het oog te houden is soms te veel gevraagd. Rozemarijn de Klerk begeleidt zowel ouders als kinderen, waarbij de beleving van het kind centraal staat, opdat ook het kind er sterker uit kan komen.


Stress

Echtscheiding gaat met enorm veel stress gepaard. Stress wordt vaak als een probleem van volwassenen gezien, terwijl kinderen van gescheiden ouders vaak evenveel stress ervaren en niet over de vaardigheden en mogelijkheden beschikken die volwassenen vaak wel hebben (zoals je hart uitstorten bij meelevende vrienden).


Gevolgen

De overgrote meerderheid van kinderen van gescheiden ouders voelt zich verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Belangrijk is dat deze gevoelens op een gezonde, opbouwende manier worden verwerkt, zodat ze een goed zelfbeeld ontwikkelen en het vermogen om in de toekomst liefdesrelaties aan te gaan en in stand te houden. Rozemarijn kan hierbij ondersteunen.


Nieuwe koers

De ouders blijven de ouders van de kinderen, maar worden ex-partners van elkaar. De omgang met elkaar verandert. Rozemarijn begeleidt ouders om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, vooral voor de kinderen. Het belangrijkste is goede communicatie met elkaar en met de kinderen. Ouders leren:

 • aan de kinderen uit te leggen wat er aan de hand is;
 • kinderen buiten de ruzies te houden;
 • elkaar niet de schuld te geven;
 • zo goed mogelijk met elkaar om te gaan;
 • rekening te houden met het belang van de kinderen.

Lees meer....

Vrij van stress
ZORG & WELZIJN  |  26 oktober 2015   |   Door Marijke Adema, Dichtbijredacteur
1 / 1

BERGSCHENHOEK - Rozemarijn de Klerk biedt ondersteuning in haar praktijk in Bergschenhoek als je de rust in jezelf wilt bewaren, hoe druk het ook is. Ieder mens heeft wel eens het gevoel geleefd te worden door drukte op werk of privé. Gelukkig is dit meestal maar tijdelijk. Blijft de stress voortduren, dan ontstaan er problemen als slapeloosheid, gespannen spieren en stemmingswisselingen. “Een gevoel van stress kan diverse oorzaken hebben, zoals hoge eisen die aan je worden gesteld, zorgen of plotselinge veranderde omstandigheden in je leven”, vertelt Rozemarijn. 


Bewustwording voor verandering

Tijdens de coachingsgesprekken leer je jezelf beter kennen; je gedachten, je gevoelens en de gevolgen daarvan op jouw gedrag. Rozemarijn helpt je bij deze bewustwording en verandering, zodat jij je weer beter en sterker kunt voelen. “Ik werk met iedere cliënt op een manier die aansluit bij de vraag en behoefte van de cliënt. Hierbij gebruik ik, naast diverse coach- en counseltechnieken, ook mijn intuïtieve vaardigheden, zodat we snel tot de kern van het probleem komen en van daaruit verder kunnen gaan werken”, aldus Rozemarijn. Na afloop van ieder consult krijg je de aantekeningen die zij heeft gemaakt, in een mapje mee naar huis, zodat je het op je gemak nog eens kunt nalezen. Rozemarijn benadrukt: “Ik vind het belangrijk dat een cliënt ieder consult met een goed gevoel, handvatten en met meer vertrouwen weer naar huis gaat!”

Lees meer....

Hulp bij relatieproblemen
ZORG & WELZIJN  |  12 oktober 2015   |   
1 / 1

BERGSCHENHOEK - Iedereen wil gelukkig zijn binnen zijn of haar relatie. De werkelijkheid is dat de liefde niet altijd rozengeur en maneschijn is. Geen enkele relatie is perfect. En dat hoeft ook niet om een relatie te laten slagen. De mate van tevredenheid, zo is uit onderzoek gebleken, blijkt één van de belangrijkste indicatoren te zijn voor een gelukkige relatie. Als je gedurende langere tijd ontevreden bent, is dat een signaal om eens stil te staan bij je relatie. Voor de aanpak van Rozemarijn de Klerk is het geen voorwaarde dat beide partners in relatietherapie gaan om de relatie te verbeteren; het kan uiteraard wel. Zij ontvangt je/jullie graag in haar praktijk aan huis in Bergschenhoek.


Oorzaken

Aan een ontevreden gevoel over de relatie kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen:

 • Geen of te weinig tijd samen
 • Geen intimiteit
 • Gebrek aan waardering
 • Slechte communicatie
 • Verschillen in opvoeding kinderen
 • Onopgeloste problemen
 • Ruzies, woede
 • Verslaving
 • Geen of te weinig seks
 • Angst
 • Verveling


Aanpak

Of je nu alleen komt of samen met je partner, Rozemarijn luistert zonder partij te kiezen. Zij heeft het beste met jullie voor en vanuit die gedachte begeleidt zij jou/jullie.

Vaak is er al veel winst te behalen door anders te gaan communiceren, door echt te gaan luisteren naar je partner en je in hem/haar te verplaatsen. Ook wordt er gekeken naar jouw (of ieders) aandeel om zo tot inzicht te komen.

Een standaardaanpak heeft Rozemarijn niet. Afhankelijk van de problematiek en uiteraard in overleg, zal zij diverse aanpakken bespreken, zodat ieder daar een goed gevoel bij kan hebben.

Lees meer....

Kindercoach in Lansingerland
ZORG & WELZIJN  |  07 september 2015   |  
1 / 1

BERGSCHENHOEK - Als ouder wil iedereen het liefst dat zijn of haar kind gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Helaas is dat niet voor elk kind vanzelfsprekend. In een tijd waarin ook van kinderen veel wordt verwacht, is het niet gek dat kinderen wel eens klem komen te zitten. Ze komen er zelf dan niet meer uit en hebben het gevoel niet meer zichzelf te kunnen zijn. In de praktijk van Rozemarijn de Klerk kun je terecht voor zowel kinder- als ouderbegeleiding.


Uit balans

Kinderen kunnen, net als volwassenen, uit balans raken. Oorzaken kunnen zijn verhuizing, echtscheiding, verlies van dierbare, problemen op school. Ze keren in zichzelf of gaan juist druk gedrag vertonen. Als ouder voel je aan dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit en je weet niet meer goed wat te doen. Als kindercoach kan Rozemarijn de Klerk ouder en kind begeleiden, zodat het kind weer vol vertrouwen verder kan. Hiernaast kan het ook gaan om het stimuleren van het zelf zetten van een volgende stap als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of ondersteuning bij opvoed- en gedragsproblematiek. Hoog sensitieve kinderen hebben weer een andere aanpak nodig, want deze kinderen raken nog sneller dan gemiddeld uit balans.


Zelfvertrouwen

Rozemarijn kan met haar pedagogische achtergrond het kind weer meer in zijn of haar kracht laten komen. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en dat heeft weer een positief effect op het gedrag. Bij de begeleiding zet Rozemarijn ook haar intuïtieve vaardigheden in, zodat ze snel tot de kern van het probleem kan komen en samen met het kind kan werken aan de oplossing.

De huiselijke sfeer in haar praktijk in Bergschenhoek en haar persoonlijke aanpak, maken dat kinderen zich snel op hun gemak voelen.

Vooraf vindt er eerst een gesprek plaats met de ouder(s). Ook tussendoor is er na iedere sessie contact via telefoon of e-mail, zodat de aanpak thuis aansluit bij de coaching.


Kindercoaching is een passend alternatief wanneer het niet direct nodig is om jeugdzorg of een kinderpsycholoog in te schakelen. Er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig.

Lees meer.... 


Hulp bij verlies en rouw
ZORG & WELZIJN  |  03 augustus 2015   |  
1 / 1

BERGSCHENHOEK - Bij ROZEMARIJN kun je terecht als te maken hebt gehad met verlies en voor je gevoel hulp kunt gebruiken bij de verwerking hiervan. Als mens kun je verschillende verliezen meemaken zoals: overlijden, (echt)scheiding, ontslag, ziekte, miskraam, ongewenste kinderloosheid, abortus en nog vele andere vormen van verlies. 

Aan de omstandigheden kunnen we helaas niets doen. Wel aan de manier hoe hiermee om te gaan. En dat is te leren, zodat er ook weer ruimte komt om plezier te hebben in het leven.

De persoonlijke aanpak van Rozemarijn maakt dat je je snel op je gemak voelt. Ze ontvangt je graag in haar praktijk aan huis in Bergschenhoek.


Rouwverwerking

Het is hard werken om te leren omgaan met verdriet na een groot verlies. Je krijgt te maken met:

 • Emotionele reacties en gevoelens

Je kunt door heftige emoties overvallen worden op een wijze die je niet van jezelf kent. Het zelfbeeld en de relaties met anderen staan ter discussie.

Naast verdriet en somberheid kunnen angst, agressie, schuld, verwarring voorkomen als ook positieve gevoelens zoals opluchting en dankbaarheid.

 • Lichamelijke reacties

Spanningsklachten, veranderde eetlust en vermindering van het concentratievermogen komen veelvuldig voor net als lichamelijk vermoeidheid, lusteloosheid en slaapstoornissen.

 • Veranderde behoeften

De behoefte aan intimiteit met anderen, al dan niet seksueel, kan veranderen.


Fasen

Omdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier. Wel doorloopt iedereen min of meer dezelfde fasen in zijn eigen tempo en volgorde. De vijf verschillende rouwfasen zijn omschreven door psychiater Elisabeth Kübler-Ross:

Ontkenning

De eerste fase van het rouwproces is ontkenning. De waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkennen we deze geheel of gedeeltelijk.

Boosheid

Rouwverwerking is méér dan intens verdrietig zijn. Juist bij rouwenden zie je vaak boosheid, boosheid op het lot, de artsen, God, de omgeving…

Onderhandelen en vechten

In deze fase doet men zichzelf beloften (…. dan stop ik echt met roken), stelt men zichzelf doelen (marathon lopen) of gaat het gevecht aan (rechtszaak).

Depressie

Wanneer rouwenden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden en/of het gevecht aangaan niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die je als rouwende voelt: er is niets, maar dan ook niets, wat je aan het gebeurde kunt veranderen.

Aanvaarding

Hoeveel verdriet en pijn je ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent niet dat het gevoel van gemis weg is; je probeert juist om je leven opnieuw in te richten, terwijl dit gevoel er ook is.

Rozemarijn helpt je om tijdens jouw rouwproces ruimte te geven aan de gevoelens zoals en zolang ze zich voordoen.

Lees meer....


Loopbaancoaching

ZAKELIJK  |  01 juni 2015   |  
1 / 1

BERGSCHENHOEK - In de praktijk van Rozemarijn de Klerk in Bergschenhoek kun je terecht als je je professioneel verder wilt ontwikkelen. Zij kan jou ondersteunen bij je vraag hoe je verder te ontwikkelen binnen je huidige baan of bedrijf en tevens bij het vinden van een baan die echt bij je past.

Een belangrijk doel is dat jij weer met plezier op de juiste plek met de juiste invulling kan werken. De persoonlijke aanpak van Rozemarijn maakt dat je je snel op je gemak voelt. Ze ontvangt je graag in haar praktijk aan huis. 


Voor wie

Loopbaancoaching is heel geschikt als je tegen het volgende aanloopt:

- je hebt het gevoel dat je meer kunt, dan dat in je huidige functie van je wordt gevraagd

- het lukt je niet om aan de eisen/competenties van je functie te voldoen

- je wilt iets anders gaan doen, maar je hebt geen idee wat

- je bent ontslagen of zonder werk en je wilt weer aan het werk

- je loopt tegen je grenzen op het gebied van werk en privé; je bent op zoek naar de juiste balans


Opbrengsten

Je leert hoe je het voortouw kan nemen in je baan. Jij bent ten slotte degene die jouw werk de moeite waard maakt. Je gaat nog beter weten wat je motiveert in je werk. Het kunnen de collega’s zijn, de werksfeer, de inhoud van het werk, de reisafstand, het salaris of een combinatie van deze en wellicht nog meer factoren. Je komt achter je talenten en zet deze optimaal in. Als iets makkelijk voor je is, levert het minder voldoening op dan wanneer je ergens je best voor moet doen en je talenten moet aanspreken en ontwikkelen. Op deze manier haal je meer plezier en succes uit je werk.


Mogelijkheden loopbaancoaching

Een overzicht van de diverse vormen loopbaancoaching bij ROZEMARIJN:

- Coaching gericht op talentontwikkeling en loopbaan: voor een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie, het ontdekken van je talenten, ontwikkelen van individuele competenties.

- Individuele coaching voor persoonlijke ontwikkeling: voor individuen die meer inzicht willen krijgen in zichzelf, gedrag en achterliggende drijfveren.

- Management development: coaching voor leidinggevenden op midden en operationeel niveau.

- Executive coaching: voor topmanagers met veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor ervaren managers die functioneren in de bovenlaag van organisaties, die op zoek zijn naar iemand om mee te sparren.

Lees meer....


Coaching bij Rozemarijn

ZORG & WELZIJN  |  04 mei 2015   |  
1 / 1

BLEISWIJK - Er zijn van die momenten in je leven dat je even vastloopt. Meestal lukt het je om zelf de draad weer op te pakken. Soms echter niet en dan kan Rozemarijn de Klerk jou als coach weer op weg helpen. Haar persoonlijke aanpak maakt dat je je snel op je gemak voelt. Ze ontvangt je graag in haar praktijk aan huis in Bergschenhoek.  In alle rust bespreekt ze eerst de reden van je komst met je. Vervolgens zal Rozemarijn haar aanpak met je overleggen en zodra alles helder is, wordt er direct gestart. 


Voor wie

De redenen om naar Rozemarijn te gaan, zijn onder andere:

- balans creëren tussen privé en werk

- inzicht krijgen in jouw ontwikkelingsmogelijkheden, ook na ontslag

- meer plezier en zelfvertrouwen willen hebben en uitstralen

- leren omgaan met conflicten, zowel privé als op het werk

- re-integratie

- sparren voor leidinggevenden

- leren omgaan met pijn en/of (lichamelijke) beperking


Mindful

Tijdens de gesprekken kan Rozemarijn ook aandacht besteden aan mindfulness. Dit betekent dat je leert om je volledige aandacht te richten op dat wat je op dat moment aan het doen bent en te accepteren hoe je je daarbij fysiek en emotioneel voelt.

Mindfulness kan net zo goed helpen tegen terugkerende depressies als medicatie, zo blijkt uit Engels onderzoek. Dit nieuwtje van de Britse krant The Guardian is een van de vele positieve berichten over de kracht van mindfulness. Ook in coaching kan het een mooie tool zijn. 


Acceptatie

Pas als je je bewust bent van dat wat er is, kun je zaken veranderen. Daarom leer je eerst om je aandacht te richten op het nu. Vervolgens kun je kiezen om te veranderen dat wat je kan veranderen en leer je te accepteren dat wat je niet kan veranderen. Rozemarijn coacht je om de gewenste veranderingen, privé of op het werk, vorm te geven.

Lees meer....


In balans met mindfulness

ZORG & WELZIJN  |  23 maart 2015   |  
1 / 1

BLEISWIJK - Rozemarijn in Bergschenhoek leert je de vaardigheden van mindfulness eigen te maken. Mindfulness betekent je volledige aandacht richten op dat wat je op dat moment aan het doen bent en accepteren hoe je je daarbij fysiek en emotioneel voelt. Dit scheelt energie en tijd; je hoeft namelijk maar met één ding tegelijk bezig te zijn. En dat geeft rust, waardoor het resultaat ook beter zal zijn.


Waarom doen we het dan niet?

We willen graag aan de verwachtingen voldoen, waardoor we van onszelf allerlei ballen hoog moeten houden, thuis en op het werk. We verdelen onze aandacht om alle taken te volbrengen; terwijl we met het één bezig zijn, zijn we in gedachten al bij het volgende, voeren we diverse taken tegelijkertijd uit of reageren ad hoc.

Dit doen we ook als we met iemand in gesprek zijn:


  • we zeggen vaak het sociaal wenselijke i.p.v. wat we echt vinden of voelen;
  • we hebben onze reactie al in ons hoofd geformuleerd, terwijl de ander nog midden in zijn verhaal zit;
  • we luisteren met een half oor en zijn in gedachten wat anders aan het ‘doen’.

Geen tijd om te voelen

We vergeten te voelen, duwen het weg en richten onze blik op dat wat komen gaat. Hierdoor lopen we ongemerkt aan onszelf voorbij, aangezien we onze grenzen niet meer voelen en de stem van onze intuïtie niet meer horen. We raken ons innerlijk kompas, die precies weet wat goed voor ons is, kwijt.


In balans

Om mindful door het leven te gaan, is oefening nodig. Door veel te oefenen kan iedereen leren om een levenshouding te ontwikkelen die zorgt voor acceptatie van de positieve en negatieve wendingen van het leven. Je leert mee te bewegen en alleen dat te veranderen waar je invloed op hebt: jezelf.

Lees meer....