Kindercoaching

Kinderen kunnen, net als volwassenen, uit balans raken. Oorzaken kunnen zijn verhuizing, echtscheiding, verlies van dierbare, problemen op school. Ze keren in zichzelf of gaan juist druk gedrag vertonen. Als ouder voel je aan dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit en je weet niet meer zo goed wat te doen. Als kindercoach kan ik ouder en kind begeleiden, zodat het kind weer vol vertrouwen verder kan. Bij kindercoaching kan het ook gaan om het stimuleren van het zelf zetten van een volgende stap als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of ondersteuning bij opvoed- en gedragsproblematiek. Een aparte groep vormen de gevoelige kinderen.

Gevoelige kinderen

Er zijn verschillende termen voor gevoelige kinderen: (hoog)sensitieve kinderen (HSK, afgeleid van de benaming bij volwassenen HSP: high sensitive person), nieuwetijdskinderen, kristalkinderen, indigokinderen. Ook wordt bij deze kinderen vaak de diagnose AD(H)D en PDD-NOS vastgesteld.

Hoe het ook wordt genoemd, in de eerste plaats zijn deze kinderen kind en is het, net als voor ieder kind, belangrijk dat ze kind mogen zijn en dat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige, zelfstandige volwassenen, die lekker in hun vel zitten.

Voor gevoelige kinderen is dat wat lastiger, omdat ze sneller uit balans zijn. Ieder kind raakt wel eens overprikkeld, maar deze kinderen eerder, waardoor volwassenen moeite kunnen hebben om hen te begrijpen. Als moeder van twee gevoelige (inmiddels volwassen) kinderen en als leerkracht en later als directeur op een basisschool, heb ik zelf ervaren en gezien hoeveel extra er van deze ouders wordt gevraagd. 

Hiernaast kunnen gevoelige kinderen energieën oppikken die anderen niet kunnen waarnemen (geesten, toekomstbeelden, aura’s).

Ieder gevoelig kind is weer anders (de één trekt zich terug bij drukte, de ander krijgt een emotionele uitbarsting). Hieronder volgt een aantal kenmerken waarin je wellicht jouw kind herkent.

Deze kinderen:

– zijn gevoelig voor sfeer / spanning in hun omgeving en emoties van anderen;

– hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en nemen het vaak op voor de underdog;

– hebben moeite met veranderingen en verrassingen;

– stellen eindeloos vragen (“waarom?”) en ook diepzinnige vragen;

– hebben een goed geheugen;

– hebben moeite met organiseren en structureren;

– hebben een eigen wijsheid, volgen gericht hun eigen weg;

– zijn levenslustig, enthousiast;

– zien veel details, zien (kleine) veranderingen;

– voelen zich prettiger in een rustige omgeving met weinig mensen;

– zijn intelligent;

– kunnen moeite hebben met inslapen. 

Voor wie

Het doel van mijn begeleiding is om het kind, al dan niet gevoelig, met zelfvertrouwen meer in evenwicht met zijn omgeving te laten zijn. Dit doe ik door ouders/verzorgers en kinderen te begeleiden.

Werkwijze

Ouders/verzorgers komen in mijn praktijk als ze merken dat hun kind uit balans is en hier last van heeft. Tijdens een consult vertellen zij hun verhaal. Het kind hoeft hier de eerste keer niet bij aanwezig te zijn. Aan de hand hiervan geef ik ouders tips en handvatten, waarmee zij direct thuis aan de slag kunnen. Indien nodig komt het kind hierna met ouder op consult voor extra begeleiding.

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen, met of zonder ouder, voor een consult komen met hetzelfde doel. Met gesprekken en oefeningen leert het kind weer vertrouwen te hebben in zichzelf.  

Tijd  

1 uur plus telefonisch contact voor en na het consult

Kosten 

€ 69,50